หน้าแรก / สร้างใบเสนอราคา
ชื่อสินค้า จำนวน ราคา รวม
ตู้แช่ 1 ประตู SANDEN รุ่น SPA-0353 13,200.00 13,200.00
ค่าขนส่ง 190.00
คูปองส่วนลด
0.00
รวมราคา 13,390.00
Vat 7% 937.30
รวมสุทธิ 14,327.30

กรุณาใส่ชื่อที่อยู่สำหรับขอใบเสนอราคา

* ที่อยู่
* ชื่อ
* นามสกุล
* เบอร์โทร
* Email
ชื่อบริษัท
VAT number

SHIPPING DETAILS

Enter your destination to receive a shipping quotation. Unless otherwise specified, standard shipping is quoted via freight carrier, business to business/loading dock/curbside only.

* ที่อยู่
* รหัสไปรษณีย์
* เมือง
* รัฐ/จังหวัด
* ประเทศ