หน้าแรก / ติดต่อเรา

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีตามธนาคารที่ท่านสะดวกดังต่อไปนี้ และกรุณายืนยันการโอนเงินโดย

SMS : 086 345 8290

Fax Payin Slip มาที่ Fax 02-972-4196

Line @bkkcooling

Kbank

7992344314

AS Trading Sapanmai Co.,Ltd.

บัญชีออมทรัพย์

KTB

0656022515

AS Trading Sapanmai Co.,Ltd.

บัญชีกระแสรายวัน

BBL

1893057453

AS Trading Sapanmai Co.,Ltd.

บัญชีกระแสรายวัน

SCB

029-4-31583-5

ชื่อบัญชี นางอุษณีษ์ เกษมทรัพย์

บัญชีออมทรัพย์
สาขาหลักสี่

Kbank

849-1-00050-4

ชื่อบัญชี นายแสง อัศวศรีผดุง

บัญชีกระแสรายวัน
สาขา Max Valu หลักสี่